You are here

Hoe zit het nu met die btw-regeling voor opslagruimtes?

Opslagruimte verhuren mét btw

Tot op heden....
De terbeschikkingstelling van bergruimte voor het opslaan van goederen is, in tegenstelling tot de verhuur van andere onroerende goederen, wél onderworpen aan BTW. Indien deze ruimte naast opslag nog een andere bestemming heeft, dan mag u weer geen BTW aanrekenen. Zelfs niet als u twee verschillende huurcontracten zou maken.
De BTW-administratie hanteert wel de 10%-regel, welke inhoudt dat er in de opslagruimte ook een kantoor mag zijn voor zover dit niet groter is dan 10% van de totale oppervlakte en dit kantoor wordt gebruikt voor het beheer van de opgeslagen goederen (dus niet als verkoopsruimte, administratieve ruimte of maatschappelijke zetel).

Wat verandert er vanaf 1 januari 2019?
De 10%regel wordt uitgebreid naar "meer dan 50%". Het volstaat dus dat de ruimte hoofdzakelijk als opslagruimte wordt gebruikt om ze te kunnen verhuren met BTW. De opslagruimte moet bovendien ook niet nieuw zijn.
Wordt er een deel van de ruimte gebruikt als verkoopruimte, dan mag deze ruimte niet meer dan 10% bedragen van de totale ruimte.

10/10/2018